Tietosuojaseloste

Meille henkilötietojesi suojaaminen on ensisijaisen tärkeää. Tietosuojaselosteesta voit lukea kuinka käsittelemme henkilötietojasi ja mitä oikeuksia sinulla on henkilötietoihisi liittyen.

1.  Kuvaus 
Eu-asetuksen 2016/679 (Tietosuoja-asetus) ja Suomen Henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste.

2.  Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 
Henkilötietojen käsittelystä vastaavat rekisterinpitäjät:
Päiväkoti Vilinä Oy 2265473-4
Yhteyshenkilö rekisterejä koskevissa asioissa:
Päiväkoti Vilinä OY
Anniina Kangas
0505373734
anniina@vilina.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään em. päiväkotien asiakassuhteiden ylläpitoon ja viestintään. Lisäksi tietoja käytetään päivähoito- ja palvelusopimuksen laadintaan, laskutukseen, tiedottamiseen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan.

4. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin tallennetaan vain käyttötarkoituksen kannalta välttämättömät tiedot. Päiväkotien asiakasrekisterit voivat sisältää seuraavat tiedot asiakkaista: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakashistoria ja henkilötunnus.

5. Rekisterin tietolähteet ja käsittelyperuste
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakassuostumus tai asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Rekisterin tietolähteenä toimii asiakkaan itse antamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Päiväkoti Vilinä Oy:n päiväkodit siirtävät joissain tapauksissa henkilötietoja myös kolmansille osapuolille, jolloin nämä osapuolet toimivat tietojen käsittelijöinä. Mikäli varhaiskasvatus toteutetaan palvelusetelin avulla, omistaa kunta kaikki syntyvät asiakirjat ja asiakassuhteen päätyttyä asiakirjat toimitetaan kunnalle arkistoitavaksi. KELA:an siirretään tietoja hoitosuhteen aloittaneista asiakkaista, jos palvelu toteutetaan Kelan yksityisen hoidon tuella. Palvelua valvova kunta ja/tai KELA vastaa omalta osaltaan heille muodostuvan rekisterin ylläpidosta. Tietoja saatetaan luovuttaa myös viranomaisille kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja niihin pääsy on rajattu vain välttämättömälle henkilöstölle. Rekisteri ja sen tiedot ovat suojatulla palvelimella ja sähköinen tiedonsiirto tapahtuu salattua ja suojattua yhteyttä käyttäen. Muilta kuin sähköisiltä osin tiedot säilytetään lukitussa tilassa. Tiedot säilytetään vain niiden käyttötarpeen mukaisen ajan ja tuhotaan määräajan loputtua
tietoturvallisesti.

9. Rekisteröityjen oikeudet
Käyttäjällä on mahdollisuus nähdä järjestelmään tallennetut omat tiedot ja pyytää niiden muuttamista, korjaamista tai poistamista ottamalla yhteyttä Päiväkoti Vilinä Oy:n tietosuojavastaavaan: anniina@vilina.fi. Sisällytäthän viestiin todistuksen henkilöllisyydestäsi ja tarkka pyyntö tietojen käsittelyyn liittyen. Tiedot toimitetaan 30 päivän sisällä selkeän pyynnön vastaanottamisesta.